Späť
alt text sem

Úloha sociálnych sietí pri vašom podnikaní

Sociálne siete sú dnes nevyhnutnou súčasťou každého seriózneho podnikania. Ako podnikateľovi vám v tejto súvislosti napadnú mnohé otázky. Ktorú platformu zvoliť? Ako sa na nej správať? Aké príspevky vlastne zverejňovať a čomu sa na sociálnych sieťach radšej vyhnúť?

Vaše rozhodnutia môžu mať zásadný vplyv na úspech vášho podnikania. V tomto článku sa pozrieme na to, ako by ste ako podnikateľ mohli používať sociálne siete najvhodnejším spôsobom.

Ako zvoliť platformu?

V prvom rade, výhodou sociálnych sietí je, že spĺňajú podporu vašej webovej stránky. V druhom rade prinášajú pridanú hodnotu v budovaní povedomia, nakoľko vaša značka môže rôznorodejšie a autenticky komunikovať svoje posolstvo, hodnoty, ponúknuť produkty, služby a flexibilne interagovať s publikom, čo umožňuje budovať vzťah a dôveru so zákazníkmi. Voľbu vhodnej sociálnej siete predurčuje predmet a segment vášho podnikania.

Za základ považujeme tvoriť obsah na tej sociálnej sieti, na ktorej je najaktívnejšia cieľová skupina zákazníkov firmy. Napríklad v súčasnej dobe pravdepodobne nenaplníte predajné ciele, ak potrebujete osloviť Generáciu Z na sieti ako Facebook, kde užívatelia už takpovediac “starnú.”

Zo skúsenosti vieme, že klienti zvyknú kombinovať viacero sociálnych sietí, avšak potom to má dopad na rozpočet, ktorý je roztrieštený na tvorbu a sponzoring, čo znižuje potrebný zásah. V takom prípade odporúčame radšej venovať všetky prostriedky a úsilie jednému profilu na jednej sociálnej sieti, ako mať profily na viacerých sieťach na úkor kvality (a potrebného sponzoringu).

Dlhodobé kampane majú tendenciu poskytovať stabilné a trvalé výsledky v predaji. Zákazníci, ktorí sú dlhodobo vystavení prezentovanej značke, majú vyššiu pravdepodobnosť konverzie a opakovaného nákupu.

Preto odporúčame, aby sa firmy poradili s odborníkmi, ktorí ich správne nasmerujú, ktorá sieť je pre nich najvhodnejšia, a to ideálne na základe podrobnej analýzy.

Facebook vs. Instagram vs. TikTok

Facebook patrí medzi prvé, priekopnícke platformy. Vďaka jeho histórií a dobe pôsobenia na trhu disponuje zatiaľ aj najväčším publikom. Napriek tomu, že na Facebooku sú zastúpené ešte stále všetky vekové kategórie, sledujeme, že mladé generácie uprednostňujú Instagram a TikTok.

Sociálne siete sú vo svojej podstate voľnočasová aktivita. Veľa používateľov nimi supluje aj sledovanie spravodajských portálov, aby sa dozvedeli najdôležitejšie novinky a udalosti dňa. Obsah, ktorý je pre nich zaujímavý, už zvolia samotné algoritmy sociálnych sietí. Práve algoritmy môžu, no nemusia hrať v prospech vášho podnikania. Je správne vystupovať autenticky, no sú témy, ktoré podnikaniu neprospievajú.

Akým témam sa vyhnúť?

V príspevkoch na sociálnych sieťach by ste sa mali vyhnúť mienkotvorným témam, či komentárom k politickej situácii. Môže to spôsobiť zužovanie jeho publika na základe názorového presvedčenia. V neposlednom rade sa z vašej sekcie komentárov stane bojisko a malé peklo pre moderátora konverzácií. Ako spoločnosť by ste sa mali držať neutrality.

Platený a neplatený obsah

BUDOVANIE PUBLIKA URČITÉHO PROFILU JE náročná a zároveň najdôležitejšia činnosť pri používaní sociálnych sietí. Zvyšovanie počtu sledovateľov môže podporiť v prvom rade zaujímavý obsah, ktorý počet sledovateľov zvyšuje organicky. Ľudia jednoducho chcú vidieť a sledovať váš profil ak je na ňom pútavý obsah.

Facebook a Instagram sú siete, ktorých hlavným príjmom sú sponzorované reklamy a ich algoritmus je na ne prispôsobený. V súčasnosti sa viditeľnosť nesponzorovaného príspevku pohybuje na úrovni iba 10% a to iba pre sledovateľov profilu. V prípade, že príspevok nie je sponzorovaný, uvidí ho len veľmi malé publikum a práca vynaložená na jeho tvorbu sa stáva nerentabilnou.

Situácia je iná na TikToku, ktorý zatiaľ neumožňuje sponzorovať príspevky na slovenskom trhu a preto záleží na interakcii s príspevkami a sledovateľmi. Pri sieti LinkedIn platí, že čím väčšia je interakcia s príspevkami, tým väčšia je ich viditeľnosť.

Sú niektoré sociálne siete pre podnikateľov neatraktívne?

Ako sme spomenuli, TikTok zatiaľ neumožňuje na slovenskom trhu sponzorovať príspevky pre zabezpečenie ich vyššej viditeľnosti. Tento problém však môže byť vyvážený tvorbou kvalitných príspevkov, ktoré sa stanú virálnymi a majú množstvo zobrazení. V dnešnej dobe zahltenej reklamami sú úspešné na TikToku príspevky, ktoré sú originálne, najmä ak sa v príspevku objavuje reálna osoba. Väčšinou sú najúspešnejšie humorné videá.

TikTok používa približne 20 % marketérov a 12 % prevažne mladšej generácie užívateľov. Je treťou najpoužívanejšou sieťou po Facebooku a Instagrame, ak nezahrnieme YouTube. Naviac TikTok patrí medzi najrýchlejšie rastúce platformy s viac ako 800 miliónmi aktívnymi užívateľmi po celom svete. Ak sú vašou cieľovou skupinou mladí ľudia a máte kapacitu na tvorbu autenticky pôsobiaceho video obsahu, potom je TikTok pre vás zaujímavou voľbou.

Je potrebné však poznamenať, že neexistuje univerzálna sociálna sieť, ktorá by bola atraktívna pre každý biznis. Podobne ako existujú rôzne značky a firmy, tak aj každá sociálna sieť má svoje publikum. Podnikateľom to otvára príležitosť presnejšie cieliť platený obsah na konkrétnu cieľovú skupinu.

V konečnom dôsledku rozhodnutie o tom, ktorú sociálnu sieť použiť závisí od toho, koho chcete osloviť a aký typ obsahu potrebujete produkovať.

HUNGRY FOR MORE
PREČÍTAJTE SI VIAC Z NAŠICH ČLÁNKOV.