BRANDING & FIREMNÁ IDENTITA

OCHUTNAJTE Z NAŠEJ KREATIVITY

Ľudia sú zvyknutí posudzovať podľa vzhľadu. Ak sa chcete niekomu vryť do pamäti, musíte sa odlíšiť od konkurencie a byť ľahko identifikovateľný a jedinečný. Preto by sa všetko malo začínať tvorbou firemnej identity:

  • Logo & farebná paleta
  • Písmo & piktogramy
  • Ilustrácie
  • Dizajn manuál a vizuál tlačovín
  • Výroba fotografií na mieru

Základom vizualizácie a prezentácie každej firmy je logo, ktoré vyjadruje filozofiu firmy, malo by zaujať a zmysluplne zapadnúť do celého konceptu identity. Farby sú najjednoduchším spôsobom, ako urobiť dojem, vyvolať emóciu a vyjadriť význam. Písmo / font dokáže definovať váš štýl (hravý, formálny či dekoratívny...) a tým tiež dotvoriť obraz celej identity firmy. Veľkej obľube sa teší názorné zobrazenie určitých prvkov formou piktogramov / ikon, ktoré graficky bez použitia ďalšieho textu sprostredkujú informáciu o produkte alebo jeho vlastnosti.

Vieme vám ich vytvoriť „na mieru“ v súlade s identitou firmy a tak dokonale dotvoriť tvár značky. Všetky spomenuté prvky zhrnieme v dizajn manuáli, ktorý bude pre vás odrazovým mostíkom pri každom ďalšom kroku budovania povedomia o vašej značke. Ak už máte logo, ale potrebujete dotvoriť ostatné prvky vizuálu, celý proces rebrandingu môžete nechať na nás.

POSTUP PRI TVORBE DIZAJN MANUÁLU

  1. Vypracovanie analýzy značky a vízie, čo by mala vyjadrovať
  2. Vytvorenie dvoch variantov loga
  3. Úprava loga do finálnej podoby a návrh farebnej kombinácie
  4. Príprava dizajn manuálu, kde sú aj príklady použitia loga a ostatných prvkov v tlači, na reklamných predmetoch, vizitky a hlavičkový papier a všetko, čo vaša firma potrebuje