PPC BRIEF

ZADANIE PRE TVORBU PPC REKLAMNEJ KAMPANE

  2. STRATÉGIA REALIZÁCIE
  (Vyplňte v prípade, ak ste v minulosti mali spustenú kampaň. Ak nie, túto časť prosím preskočte)


  3 . DETAILY VÝROBY


  PPC BRIEF

  ZADANIE PRE TVORBU PPC REKLAMNEJ KAMPANE

   2. STRATÉGIA REALIZÁCIE
   (Vyplňte v prípade, ak ste v minulosti mali spustenú kampaň. Ak nie, túto časť prosím preskočte)


   3 . DETAILY VÝROBY